Home

Collectieve crematie

Wanneer u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn. De crematie vindt in principe plaats binnen 3 werkdagen na aankomst op het uitvaartcentrum. Na de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de datum en het tijdstip waarop de crematie heeft plaatsgevonden.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden. U kunt geen asresten terugontvangen, omdat de as van de dieren tijdens de crematie vermengd raakt.